ETKİNLİKLER

Bizans Çalışmaları Yüksek Lisans, Doktora, Doktora Sonrası Eğitim ve Araştırma Bursları

 

 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BİZANS ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANDREW W. MELLON BİZANS ÇALIŞMALARI YÜKSEK LİSANS BURSU

 

Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi, 2017-2018 akademik yılında Tarih Bölümü’nde Bizans çalışmaları alanında yüksek lisans yapacak üç kişiye burs verecektir. Burslar hem Tarih Bölümü yüksek lisans programına bu yıl başvuracak yeni öğrencilere hem de bölüme kayıtlı yüksek lisans öğrencilerine açıktır.

Andrew W. Mellon Vakfı tarafından desteklenen bursun miktarı iki yıl boyunca senelik net 5.000 dolardır. Kabul edilen adaylar burs aldıkları süre boyunca belirlenen akademik şartları yerine getirmelidirler. Aksi takdirde bursları kesilebilir. Yurtdışında yaşayan yabancı bursiyerlere sağlık sigortası ve havayolu masrafları için kullanılmak üzere ve bir kereye mahsus net 1.500 doları geçmeyen destek sağlanacaktır. Bursiyerler hiçbir kurumda çalışıyor olmamalıdır.

Adaylar Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nün yüksek lisans programının başvuru prosedürünü izlemelidir. Bursa başvurmak için niyet mektuplarında burstan faydalanmak istediklerini belirtmeleri yeterlidir. Herhangi bir ilave belgeye gerek yoktur. Son başvuru tarihi 20 Nisan 2017'dir.

Başvuru prosedürleri için:

http://adaylar.boun.edu.tr/en-EN/Home

http://hist.boun.edu.tr/content/student-application-information

 

Halihazırda Tarih Bölümü’nde yüksek lisans yapan öğrenciler İngilizce bir niyet mektubu ve transkriptleri ile 5 Mayıs 2017 tarihine kadar Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi’ne burs için başvurabilirler.

İletişim adresi: byzantinestudies@boun.edu.tr

Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi hakkında bilgi almak için websitemizi ziyaret edebilirsiniz. http://byzantinestudies.boun.edu.tr/  

 

 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BİZANS ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANDREW W. MELLON BİZANS ÇALIŞMALARI DOKTORA BURSU

 

Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi, 2017-2018 akademik yılında Tarih Bölümü’nde Bizans çalışmaları alanında doktora yapacak bir kişiye burs verecektir. Burs hem Tarih Bölümü doktora programına bu yıl başvuracak yeni öğrencilere hem de bölüme kayıtlı bulunan doktora öğrencilerine açıktır.

Andrew W. Mellon Vakfı tarafından desteklenen bursun miktarı üç yıl boyunca senelik net 8.000 dolardır. Kabul edilen aday burs aldığı süre boyunca belirlenen akademik şartları yerine getirmelidir. Aksi takdirde bursu kesilebilir. Başarılı adayın yurtdışında yaşayan bir yabancı öğrenci olması durumunda, sağlık sigortası ve havayolu masrafları için kullanılmak üzere ve bir kereye mahsus net 1.500 doları geçmeyen destek sağlanacaktır. Bursiyer hiçbir kurumda çalışıyor olmamalıdır.

Adaylar Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nün doktora programının başvuru prosedürünü izlemelidir. Bursa başvurmak için niyet mektuplarında burstan faydalanmak istediklerini belirtmeleri yeterlidir. Herhangi bir ilave belgeye gerek yoktur. Son başvuru tarihi 20 Nisan 2017'dir.

Başvuru prosedürleri için:

http://adaylar.boun.edu.tr/en-EN/Home

http://hist.boun.edu.tr/content/student-application-information

 

Halihazırda Tarih Bölümü’nde doktora yapan öğrenciler İngilizce bir niyet mektubu ve transkriptleri ile 5 Mayıs 2017 tarihine kadar Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi’ne burs için başvurabilirler.

İletişim adresi: byzantinestudies@boun.edu.tr

Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi hakkında bilgi almak için websitemizi ziyaret edebilirsiniz. http://byzantinestudies.boun.edu.tr/  

 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BİZANS ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANDREW W. MELLON DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU

 

Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi, 2017-2018 akademik yılında Andrew W. Mellon Vakfı’nın desteğiyle bir adet doktora sonrası araştırma bursu verecektir. Merkez’in akademik faaliyetlerine destek çerçevesinde tasarlanan araştırma bursu, Bizans tarihi, sanat tarihi ve arkeolojisi dallarında başvuracak adaylara açık olup Eylül 2017’de başlamak koşuluyla dokuz aylık bir süreyi kapsamaktadır. Başarılı olan adayın Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin gelişimine katkıda bulunması ve Merkez’in tüm faaliyetlerine katılması beklenmektedir.

Burs çerçevesinde sağlanan destek aylık net 1.800 dolardır.

İleri düzeyde İngilizce bilen ve belirtilen dallarda doktora yapmış adaylar başvurularını 31 Mayıs 2017 tarihinden önce Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi’ne ulaştırmalıdır. Başvuru dosyası İngilizce olmalı ve bir niyet mektubu, önerilen araştırma projesinin 2.000 kelimeyi geçmeyecek özeti, CV ve yayın listesi, iki referans mektubu ve adayın yazılı çalışmalarından bir örnek içermelidir.

Başvurular hem e-posta ile elektronik formatta hem de kağıt kopya olarak gönderilmelidir. 

E-posta:  byzantinestudies@boun.edu.tr

Adres: Bizans Çalışmaları Burs Komitesi, Tarih Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, Bebek 34342, İstanbul, Türkiye

   

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BİZANS ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANDREW W. MELLON KISA DÖNEM DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU

 

Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi 2017 yılında Andrew W. Mellon Vakfı’nın desteğiyle Bizans çalışmaları alanında bir adet kısa dönem doktora sonrası araştırma bursu verecektir. Burs Türkiye’de çalışan Türk ve yabancı araştırmacılara açıktır. Bursun amacı, başarılı olan adayın Türkiye içinde ve dışında araştırma amaçlı yapacağı seyahatlerin masraflarını karşılamak olup, 2017 yılı içerisinde yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda harcanmak üzere en fazla 2.400 dolar destek sağlanacaktır.

Belirtilen dallarda doktora yapmış adaylar başvurularını 31 Mayıs 2017 tarihinden önce Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi’ne ulaştırmalıdır. Başvuru dosyası İngilizce olmalı ve araştırma projesinin 1.500 kelimeyi geçmeyecek özeti, yapılacak harcamaların bütçesi ve takvimi, CV ve yayın listesi, iki referans mektubu ve adayın yazılı çalışmalarından bir örnek içermelidir.

Başvurular hem e-posta ile elektronik formatta hem de kağıt kopya olarak gönderilmelidir. 

E-posta:  byzantinestudies@boun.edu.tr

Adres: Bizans Çalışmaları Burs Komitesi, Tarih Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, Bebek 34342, İstanbul, Türkiye

 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BİZANS ÇALIŞMALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANDREW W. MELLON KISA DÖNEM YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ARAŞTIRMA BURSU

 

Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi, 2017 yılında Andrew W. Mellon Vakfı’nın desteğiyle, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Bizans çalışmaları alanında yüksek lisans ve doktora yapmakta olan öğrenciler için bir adet kısa dönem araştırma bursu verecektir. Bursun amacı, başarılı olan adayın Türkiye içinde ve dışında katılacağı dil kurslarının ve araştırma amaçlı yapacağı seyahatlerin masraflarını karşılamak olup, 2017 yılı içerisinde yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda harcanmak üzere en fazla 1.100 dolar destek sağlanacaktır.

Adaylar başvurularını 31 Mayıs 2017 tarihinden önce Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi’ne ulaştırmalıdır. Başvuru dosyası İngilizce olmalı ve yapılacak harcamaların bütçesi, araştırma projesinin 1.500 kelimeyi geçmeyecek özeti, detaylı CV ve akademik transkript içermelidir.

Başvurular hem e-posta ile elektronik formatta hem de kağıt kopya olarak gönderilmelidir. 

E-posta: byzantinestudies@boun.edu.tr

Adres: Bizans Çalışmaları Burs Komitesi, Tarih Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, Bebek 34342, İstanbul, Türkiye